Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pucuy

6. 2. 2008

Instrumento de viento, de la cultura Comechingon (Córdoba-ARGENTINA), construido en cerámica. Reproduce mágicamente un sonido profundo como el viento. Simple de ejecutar. Su tamaño oscila entre 10 a 15 cm.

PUCUY

Este instrumento ritual de viento de la cultura Comechingon (existió al norte de la provincia de Córdoba-Argentina) es un descubrimiento relativamente reciente, se sospechaba que podía ser una vasija para beber, pero el orificio que se observa al costado hizo cambiar de idea, por lo que se supuso que era un instrumento musical, ya que se adaptaba a la mano y a la boca fácilmente, además el sonido es simple de producir.

Se lo toma con la mano izquierda con el orificio para adelante y tapado inicialmente, la otra mano desliza un dedo que cubre parcialmente la abertura superior. Se sopla transversalmente por la parte superior en donde la abertura se hace mas ancha, allí mismo se produce un sonido, las variantes sonoras se logran deslizando el dedo de la abertura principal y también el orificio delantero.

 

  H

 

 

 

PUCUY 

Wind instrument of culture Comechingon (Cordoba, Argentina), built in ceramics. Dechový nástroj kultury Comechingon (Cordoba, Argentina), postavený v keramice. Plays a sound magically deep as the wind. Hraje zvuk kouzelně hluboké jako vítr. Simple to play. Jednoduché hrát. Their size ranges from 10 to 15 cm. Jejich velikost se pohybuje 10 - 15 cm.     


 

 


This ritual wind instrument of culture Comechingon (existed north of the province of Cordoba, Argentina) is a relatively recent discovery, it is suspected that it could be a drinking glass, but the hole was made notes on the side change their minds, it was assumed that it was a musical instrument, as it was adapted to the hand and mouth easily, the sound is also simple to produce. Tento rituál dechový nástroj kultury Comechingon (existoval severu provincie Cordoba, Argentina) je relativně nedávný objev, je podezření, že by to mohlo být sklenice, ale díra byla dělal poznámky na straně rozmyslí, to byl Předpokládá se, že to byl hudební nástroj, jak byla upravena na ruce a ústa snadno, zvuk je také jednoduchý na výrobu.

He takes with the left hand with the hole for front and initially covered the other hand slips a finger partially covering the top opening. Vezme s levou rukou s otvorem pro přední a původně se vztahovalo na druhé straně vyklouzne prst částečně pokrývající horní otevírání. It blows transversely through the top where the opening is wider, there is a sound, the sound variations are achieved by sliding his finger on the opening hole and the main striker. Vane příčně přes vrchol, kde je otevření širší, je zvuk, zvuk varianty se dosahuje pomocí posuvné prstem na otvor a otevírání hlavní útočník.


It is very interesting sounds made when introduced into the instrument a little water. Je velmi zajímavé zvuky, když se zavádí do přístroje trochu vody.


   

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář